Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Civet Café Kft.

Székhely: 6503 Baja, Téglás utca 9.

Postacím: 6503 Baja, Téglás utca 9.

E-mail: enjoycoffee2014@gmail.com

Telefon: +36-70/338-5201

Fax: –

Honlap: https://www.enjoycoffee.hu

Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark

A Civet Café Kft., (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogytevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályosjogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Civet Café Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felkerülő adatvédelmiirányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: https://www.enjoycoffee.hu/adatkezelesiiranyelvek/

A Civet Café Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására.Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Civet Café Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainakvédelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletbentartását. A Civet Café Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megteszminden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Civet Café Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak azadatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről Ptk.,
  3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  4. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  5. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól(Grt.).

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat az adatkezelés célja
Családi- és utónév A családi és utónév megadása a termékeinek megrendeléshez szükséges.Amennyiben nem adja meg a nevét, nemtudjuk a megrendelést teljesíteni
Postai elérhetőség A megrendelt termék kiszállításáhozszükséges. Amennyiben nem adja meg apostacímét, nem tudjuk a megrendeléstteljesíteni.
Számlázási adatok A megrendeléséről minden esetben névreszóló számlát készítünk. Amennyiben nemadja meg a számlázási adatait, nem tudjuk amegrendelést teljesíteni.
Telefonszám Telefonszám megadása a rendelésselkapcsolatos kérdések tisztázása érdekébenszükséges. Amennyiben nem adja meg atelefonszámát, nem tudjuk a megrendeléstteljesíteni.
E-mail cím E-mail cím a megrendelés teljesítésénekaktuális állapotával kapcsolatos információkátadása érdekében szükséges. Amennyibennem adja meg az e-mail címét, nem tudjuk amegrendelést teljesíteni.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A Civet Café Kft.megrendeléshez kapcsolódó személyes adatokat hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

SÜTIK – Cookie tájékoztatás

A sütik alapvetően és eredetileg a böngészés megkönnyítésére vannak: ezek miatt nem kell mindig újra kitöltenie az adatait, ha hozzászól egy blogon, ebből tudják a többnyelvű weboldalak, hogy Ön milyen nyelven akar olvasni, ezért tud bejelentkezve maradni a Facebookon és így tovább. Vagy ha a weboldal GoogleAnalyticset használ, akkor máris készít sütiket. A statisztikára viszont szükség van. A remarketing kód is sütikkel dolgozik.

Léteznek sütik, melyek már az elfogadás előtt elhelyezkednek a látogató számítógépén.

Szükséges Cookiek-k: a szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookiek-k nélkül.

Előnyben részesített cookie-k: az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az Ön által preferált nyelvet vagy régiót.

Statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing cookie-k: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésérehasználják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak, érdekesek ésértékesek az adott felhasználó számára.

A Googlecookie letiltásáról ezen a linken is olvashatsz: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Civet Café Kft. férhet hozzá

A Cég a személyes adatait /név, postázási adatok, telefonszám,e-mail/ csak a szállítással kapcsolatosan szerződött partnere /Magyar Posta Logisztika/ számára továbbítja. Az adatok szállító cég általi kezelésére és felhasználására a Civet Café Kft-nek semmilyen befolyásolása nincs.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Civet Café Kft. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a megrendelő tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás: Termékek kiszállítása, fuvarozása
Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím,
telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
visszavonásig
Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Könyvelési feladatok: ADÓ-ASSISTANCE KFT,
6500 Baja, Szentháromság tér 6.

Számlázás: A szabályszerű számla kiállítása (kéziszámla)
Bankkártyás fizetés: csak személyesen a boltban, más módon nem lehet

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és
módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonsági intézkedések

A Civet Café Kft. minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Üzemeltető az általa nem kivédhető, esetleg „vis major” által bekövetkezett felhasználói kárért felelősséget nem vállal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Civet Café Kft-től, hogy:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataidat.

A kérelem legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesül.

A helyesbítéshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Civet Café Kft. módosítsa valamely személyes adatát(például bármikor megváltoztathatja az
e-mail címétvagy postai elérhetőségét. A Cég a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön általmegadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Civet Café Kft. személyes adatait törölje.

A törlési kérelmet a Cég abban az esetben utasítja el, ha a megrendelésének teljesítése folyamatban van.Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Cég a kérelmet legfeljebb 30naponbelül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: https://www.privacy-regulation.eu/hu/18.htm

A tiltakozáshoz való jog: https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A Civet Café Kft. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése ajogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk elérhetőségeink egyikén (enjoycoffee2014@gmail.com, 6500 Baja, Kenderes u. 15/b).

Amennyiben úgy véli a Civet Café Kft megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél.

Kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) segítségét, vagy bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különöse az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az EU 2016/679 általánosadatvédelmi rendelet szabályai (GDPR)az irányadók.

Shopping Cart
×